پرواز تهران – ایلام در فرودگاه کرمانشاه به زمین نشست

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: پرواز عصر تهران – ایلام به علت شرایط نامساعد جوی قادر به فرود در فرودگاه ایلام نشد و در کرمانشاه به زمین نشست. محمد جواد یگانه اظهار داشت: پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر که از تهران عازم ایلام بود به دلیل شرایط نامساعد جوی مجبور به فرود در کرمانشاه شد. […]

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: پرواز عصر تهران – ایلام به علت شرایط نامساعد جوی قادر به فرود در فرودگاه ایلام نشد و در کرمانشاه به زمین نشست.

محمد جواد یگانه اظهار داشت: پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر که از تهران عازم ایلام بود به دلیل شرایط نامساعد جوی مجبور به فرود در کرمانشاه شد.

وی افزود: این پرواز تا استان ایلام پرواز کرد و پس از ورود به آسمان استان به علت شرایط نامساعد جوی قادر به فرود نشد و به سمت فرودگاه کرمانشاه تغییر مسیر داد.

یگانه یادآور شد: هدف خلبان و کادر پرواز پس از ورود به کرمانشاه بازگشت به سمت ایلام در صورت مساعد شدن شرایط جوی بود که با توجه به تداوم ناپایداری‌های هوایی، مسافران این پرواز در کرمانشاه پیاده شدند.

سامانه بارشی از جمعه وارد آسمان استان ایلام شده است و تا ساعاتی از روز یکشنبه این سیستم در استان فعال خواهد بود و از روز دوشنبه موج جدیدی از ناپایداری‌های جوی استان را در برخواهد گرفت.

ماهان، آسمان، ایران ایر و زاگرس شرکت‌های هواپیمایی فعال در استان ایلام هستند که مسافران را به مقاصد مشهد و تهران و برعکس جابجا می‌کنند.