نوریان

پالایشگاه گاز ایلام تندیس برنزی و تقدیرنامه جایزه ی ملی انرژی را کسب کرد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اقدامات موثر انجام شده در حوزه مدیریت انرژی، گفت: پالایشگاه گاز ایلام در هفتمين جايزه ملي انرژي در بخش پروژه هاي صرفه جويي برای دو پروژه ارائه شده، موفق به كسب تنديس و تقديرنامه گردید.

 

به گزارش ایلامیان و به نقل از روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: این ارزیابی بصورت سالیانه ازسوی سازمان مدیریت صنعتی با همکاری و حمایت نهادهای اصلی سیاست گذاری و نظارت در حوزه مدیریت انرژی شامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق ، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

وی با بیان اینکه شرکت های مختلفی براساس الگوها و شاخص های از پیش تدوین شده، مورد ارزیابی فنی و سیستمی قرار می گیرند، اظهار داشت: این شرکت در بخش پروژه های صرفه جویی با ۲ پروژه بازیابی جریان اتان ارسالی به فلر و جایگزینی سیستم گرمایش کوره هوای گرم با هیترهای تابشی شرکت نمود که به ترتیب موفق به کسب تندیس برنزی تک ستاره و تقدیر نامه گردیده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام تصریح کرد: در پروژه ی بازیابی جریان اتان با نصب مبدل حرارتی کولد باکس همچنین یکسری تغییرات فرایندی و راه اندازی سیکل تبرید پروپان، بیش از ۳۰۰ هزارمترمکعب در روز، گاز اتان با ارزش بالا با شرایطی استاندارد بازیابی و به مبادی مصرف ارسال گردید.

نوریان ادامه داد: در دیگر پروژه ارزیابی شده، تعویض ۱۵ دستگاه کوره هوای گرم راندمان پایین با هیترهای تابشی راندمان بالا در سوله ی کارگاه مرکزی و انبار انجام گردیده، که در نتیجه ی آن کاهش ۵۵ درصدی مصرف گاز و کاهش ۹۴ درصدی مصرف برق در نواحی مربوطه حاصل شده است.

لازم به ذکر است این شرکت در سال گذشته نیز موفق به کسب تندیس برنزی در حوزه ی فرآیندهای انرژی بر در این جایزه ی ملی شده بود.