ورودی های شهر ایلام از نخاله و زباله با دستور دادستان ایلام پاکسازی شد

♻️حسب دستور«عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام و در راستای زیباسازی و ایمن سازی راههای حوزه استحفاظی شهرستان ایلام؛ دیروزبا حضور «غلامحسینی» نماینده دادستان، «ابدالی» مدیرکل حفاظت محیط زیست، «جاسمی» معاون فرماندار ایلام و نمایندگانی از شهرداری، راهداری و حمل نقل جاده ای و انتظامی شهرستان ایلام؛ عملیات پاکسازی ورودی های شهر […]

♻️حسب دستور«عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام و در راستای زیباسازی و ایمن سازی راههای حوزه استحفاظی شهرستان ایلام؛ دیروزبا حضور «غلامحسینی» نماینده دادستان، «ابدالی» مدیرکل حفاظت محیط زیست، «جاسمی» معاون فرماندار ایلام و نمایندگانی از شهرداری، راهداری و حمل نقل جاده ای و انتظامی شهرستان ایلام؛ عملیات پاکسازی ورودی های شهر ایلام از نخاله ها و زباله ها پاکسازی شدند.

نماینده دادستان مرکز استان ایلام در جریان این بازدید و پاکسازی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر ایلام در آستانه سال نو؛ گفت: همه مردم و شهروندان در قبال محیط زیست و زندگی، باید احساس مسئولیت کنند تا شهری خوب و در خور شأن شهروندان داشته باشیم.

«غلامحسینی» با تأکید بر اینکه با افرادی که اقدام به تخلیه زباله و نخاله در اطراف و اکناف شهر مبادرت ورزند، قاطعانه برخورد خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون سازمان مدیریت پسماند و قانون ایمنی راهها و راه آهن؛ هرگونه تخلیه نخاله در حریم راهها جرم است.