هوشیاری به حراج!

امروز شاهد معاملات شرم‌آوری بودیم

✍️ مریم چراغیان

امروز شاهد معاملات شرم‌آوری بودیم که در آن عده‌ای از مردم، حق انتخاب خود را به بهای ناچیز و چندرغاز به تاراج گذاشتند.

این افراد با چشم بسته و بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار این معامله ننگین، رای خود را به کاندیداهایی نالایق فروختند.

آیا این افراد به عاقبت این معامله ننگین فکر کرده‌اند؟

اگر اقتصاد کشور ده برابر آشفته‌تر شود، اگر مشکلات اجتماعی ریشه عمیق‌تر دوانند، اگر فرزندانمان در آینده با چالش‌های بزرگ‌تر و ناامیدی بیشتری روبرو شوند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

این افراد با دست خود بذر فلاکت و تباهی را کاشته‌اند.

آن‌ها هوشیاری خود را به ثمن بخس فروختند و امانتی گرانبها را به حراج گذاشتند.

جز تاسف هیچ حرفی برای گفتن نیست…