هلیلان تمدنی در غرب ایران / ضرورت مرمت قلعه والی کهره

عمارت والی کهره در شهرستان هلیلان، از جمله بنا‌هایی است که می‌بایست با تزریق بموقع اعتبارات در جهت بازسازی آن اقدام کرد. عمارت والی کهره یا قلعه عبدالحسین خان پور ابوقداره ،این بنا متعلق به عبدالحسین هلیلان تمدنی در غرب ایران / ضرورت مرمت قلعه والی کهرهخان پور ابوقداره، آخرین والی پشتکوه می‌باشد. در سر […]

عمارت والی کهره در شهرستان هلیلان، از جمله بنا‌هایی است که می‌بایست با تزریق بموقع اعتبارات در جهت بازسازی آن اقدام کرد.
عمارت والی کهره یا قلعه عبدالحسین خان پور ابوقداره ،این بنا متعلق به عبدالحسین هلیلان تمدنی در غرب ایران / ضرورت مرمت قلعه والی کهرهخان پور ابوقداره، آخرین والی پشتکوه می‌باشد.

در سر در ورودی بنا کتیبه‌ای وجود دارد که تاریخ ساخت بنا را سال۱۳۲۶ (احتمالا هجری قمری) ذکر کرده است.

این دو بنا از آجر ساخته شده و دارای سقف چوبی میباشند و پشت بام آنها با کاهگل پوشیده شده است، کرسی بنای خان والی از سنگ‌های تراشیده ساخته شده، ولی کرسی بنای دیگر که متعلق به خانواده او می‌باشد از آجر ساخته شده است.

بنا‌های تاریخی عمارت والی کهره که در بین مردم محلی به نام قلعه «عبدالحسین خان ابوقداره» خوانده می‌شود متعلق به اواخر دوره قاجار و معماری دوره معاصر است.