ثبت بیش از ۳ هزار واقعه ولادت

مدیر کل ثبت احوال استان ایلام گفت: در ۵ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۵۱ واقعه ولادت، یک هزار و ۱۱۰ واقعه فوت، یک هزار و ۸۴۲ واقعه ازدواج و ۴۲۴ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. محمد تقوی با اشاره به ثبت بیش از ۳ هزار واقعه ولادت گفت: در ۵ ماهه سال […]

مدیر کل ثبت احوال استان ایلام گفت: در ۵ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۵۱ واقعه ولادت، یک هزار و ۱۱۰ واقعه فوت، یک هزار و ۸۴۲ واقعه ازدواج و ۴۲۴ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

محمد تقوی با اشاره به ثبت بیش از ۳ هزار واقعه ولادت گفت: در ۵ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۵۱ واقعه ولادت، یک هزار و ۱۱۰ واقعه فوت، یک هزار و ۸۴۲ واقعه ازدواج و ۴۲۴ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

وی افزود: سال گذشته ۷ هزار و ۷۶۲ واقعه ولادت، ۳ هزار و ۵۱ واقعه فوت، ۴ هزار و ۱۳۱ واقعه ازدواج و ۹۸۷ واقعه طلاق در استان ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان ایلام تشریح کرد: در برابر ولادت هر ۱۰۰ نوزاد دختر بیش از ۱۰۴ نوزاد پسر به دنیا آمده و به ازای هر ۱۰۰ زن فوت شده حدود ۱۵۷ نفر مرد از دنیا رفته است.

وی افزود:میانگین سن طلاق برای مردان ۳۶ سال، زنان ۳۱ سال و میانگین سن ازدواج مردان در استان ۳۱ سال و برای زنان ۲۷ سال است.

تقوی گفت: از جمعیت ۶۰۷ هزار نفری ایلام ۴۱۴ هزار و ۲۰۹ نفر را جمعیت شهری و ۱۹۳ هزار و ۲۰۹ نفر را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد.