تزریق ۷۶۱ هزار دوز واکسن کرونا در ایلام

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: تاکنون ۷۶۱ هزار و ۲۰۸ دوز واکسن کرونا در ایلام تزریق شده است. محمد کریمیان اظهار داشت: مجموع واکسن دریافتی در استان ایلام ۸۸۵ هزار و ۸۷۷ دوز و کل واکسیناسیون انجام شده تعداد ۷۶۱ هزار و ۲۰۸ دوز بوده است. وی افزود: واکسیناسیون نوبت اول انجام شده تعداد […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: تاکنون ۷۶۱ هزار و ۲۰۸ دوز واکسن کرونا در ایلام تزریق شده است.

محمد کریمیان اظهار داشت: مجموع واکسن دریافتی در استان ایلام ۸۸۵ هزار و ۸۷۷ دوز و کل واکسیناسیون انجام شده تعداد ۷۶۱ هزار و ۲۰۸ دوز بوده است.

وی افزود: واکسیناسیون نوبت اول انجام شده تعداد ۴۰۹ هزار و ۲۸ دوز و واکسیناسیون نوبت دوم انجام شده ۳۴۲ هزار و ۲۵۳ دوز، بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اضافه کرد: واکسیناسیون نوبت سوم انجام شده ۹ هزار و ۹۲۸ دوز بوده است.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال در استان ایلام ۸۲ هزار و ۵۴ دوز بوده است افزود: درصد پوشش واکسیناسیون جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال در استان ۸۹.۴ درصد است.

کریمیان یادآور شد: درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول در استان ۸۶.۴ درصد و درصد پوشش کامل واکسیناسیون در استان ۷۲.۳ درصد و موجودی واکسن در گردش در استان نیز ۱۲۴ هزار و ۶۶۹ دوز بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: ۷۹ درصد از تمام متوفیان بیماری کرونا در استان ایلام در سال جاری حتی یک دوز از واکسن نیز تزریق نکرده بودند.

کریمیان عنوان کرد: گروه‌های بهداشت و درمان، معلولین و بیماران خاص برای دریافت دوز سوم واکسن کرونا هیچ محدودیت سنی نخواهند داشت و افرادی که واکسن‌های سینوفارم، بهارات و برکت تزریق کرده‌اند، سه ماه پس از تزریق دوز دوم آنها گذشته باشد، می‌توانند برای تزریق دوز سوم اقدام کنند.