آگهی برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام

هیات نظارت بر هشتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام می دارد: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، «انتخابات هشتمین دوره هیأت‌های نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام از ساعت 8 تا 18 روز چهارشنبه مورخ 10 اسفندماه 1401 در محل‌ اتاق ایلام تعیین وبرگزار خواهد شد.

در اجرای بند ۸/۵ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۲۰ دی ۱۴۰۱ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، از تمامی اعضای حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی ایلام که وفق مفاد این آگهی واجد شرایط اعلام نامزدی در انتخابات بوده و داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق شهرستان محل صدور کارت عضویت هستند، درخواست می‌شود از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا پایان روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ نسبت به اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام اقدام کنند.

وفق بند ۵/۷ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، اشخاص با داشتن شرایط ذیل می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان شوند:

الف) داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته

• ب) تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران •

ج) عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان

• د) عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

• هـ) احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی علاوه بر شرایط فوق، وفق مستندات و مدارک تقدیمی و یا استعلام از مراجع مسئول یا بارگذاری مدارک از طریق داشتن یکی از شروط زیر بنا به تائید اولیه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان و تائید نهایی انجمن نظارت بر انتخابات

• ۱- ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی در یک سال

۲- ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال

• ۳- ارائه گواهی انتخاب به‌عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی •

۴- ارائه اسناد مثبته مؤید داشتن حداقل ۲ سال سابقه مدیریت (مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره) شرکت‌های اقتصادی که شرکت مذکور یکی از شرایط بند ۱ و یا ۲ و یا ۳ بند (هـ) فوق الاشاره را داشته باشند.

تبصره ۱: اشخاص حقوقی مشروط به دو سال دارا بودن کارت عضویت و شرایط فوق الاشاره وفق مصوبه هیات مدیره خود می‌توانند یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل خود که دارای حداقل ۲ سال سابقه حضور در سمت‌های مذکور باشند را داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق محل صدور کارت عضویت خود کنند لازم به ذکر است شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به‌صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می‌شود.

تبصره ۲: هر شخص حقیقی صرفاً می‌تواند نمایندگی یک شخص حقوقی را در اعلام نامزدی در هیأت نمایندگان بر عهده داشته باشد. نحوه ثبت‌نام و اعلام نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان به استناد تبصره ذیل بند ۱۳/۵ ماده ۵ آئین‌نامه و مصوبات انجمن نظارت بر انتخابات مقرر است فرآیند ثبت‌نام، اخذ رأی، شمارش رأی، اخذ شکایت و … به‌صورت الکترونیک برگزار شود. ازاین‌رو متقاضیان از ساعت و تاریخ اعلام شده (از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا پایان روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱) می‌توانند از طریق ورود به سایت انتخابات اتاق ایران و طی مراحل و فرآیندهای مندرج در سامانه و بارگذاری مستندات و تکمیل فرم‌های مربوطه و اخذ کد رهگیری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

تبصره ۳: چنانچه هریک از داوطلبان به هر دلیل موفق به ثبت‌نام به‌صورت الکترونیک نشوند می‌توانند در بازه زمانی مذکور با در دست داشتن مستندات لازم به هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تحویل مدارک و اخذ رسید چاپی حاوی کد رهگیری ثبت‌نام اقدام کنند.

تبصره ۴: همه متقاضیان ثبت‌نام باید برای ثبت‌نام نسبت به بارگذاری یا ارائه مدارک اعلام شده اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز به منظور بارگذاری یا ارائه برای ثبت نام

• ۱- تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی

• ۲- اصل صورت‌جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب کاندیداتوری عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل از سوی شخص حقوقی

• ۳- ارائه و یا بارگذاری کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی

• ۴- تکمیل فرم‌های مربوط به ثبت‌نام. مستندات و مدارک احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی • – خود اظهاری در خصوص عدم تصدی مسئولیت یا داشتن رابطه استخدامی در دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری • – خود اظهاری در خصوص نوع فعالیت به تفکیک بخش‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و یا کشاورزی

• – خود اظهاری مبنی بر عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سپردن تعهد مبنی بر اینکه چنانچه در جریان انتخابات یا بعدازآن و در طول دوره عضویت افراد در هیأت نمایندگان به‌موجب حکم قطعی دادگاه صالح، محکومیت کیفری مؤثر بودن داوطلب یا عضو هیأت نمایندگان صادر شود. عضویت آن فرد در هیأت نمایندگان لغو گردیده و اعتراضی نداشته و مسموع نخواهد بود.

• -ارائه فرم خود اظهاری و مستندات مؤید استعفای آنان از شغل قبلی خود یک ماه پیش از ثبت‌نام توسط کارمندان اتاق‌ها و کارمندان دستگاه‌های اجرائی دولتی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌های تهران و شهرستان‌ها

تبصره ۵ به کلیه متقاضیان توصیه می‌گردد آخرین نسخه اصلاح شده آئین‌نامه فوق الاشاره را که در آدرس اینترنتی مذکور بارگذاری شده است به‌طور کامل مطالعه کنند.

تبصره ۶: چنانچه در طی مراحل و فرآیندهای برگزاری انتخابات و تشریفات قبل و بعد از انتخابات عدم صحت هریک از مستندات و مدارک تقدیمی متقاضیان برای هیات و انجمن نظارت احراز گردد. انجمن ضمن لغو نامزدی و یا عضویت فرد در هیات نمایندگان، نامبرده را به اتهام ارائه اسناد خلاف واقع به کمیسیون انضباطی اتاق ایران معرفی خواهد کرد. سایر اطلاعات مورد نیاز در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات و احراز اهلیت رأی‌دهندگان در اطلاعیه‌ها و آگهی‌های بعدی به اطلاع انتخاب شوندگان و رأی‌دهندگان خواهد رسید. هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان ایلام فرم‌هایی که باید برای ثبت نام تکمیل شوند.