آفتی که لحظه لحظه خون جنگل‌های زاگرس را می‌مکد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی ایلام آلوده به امراض هستند. احمدی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی استان آلوده به امراض هستند گفت: با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد موسوم به گروه‌های دوستدار طبیعت و اقدامات منابع طبیعی و […]

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی ایلام آلوده به امراض هستند.

احمدی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی استان آلوده به امراض هستند گفت: با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد موسوم به گروه‌های دوستدار طبیعت و اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری استان پنجاه هزار هکتار از اراضی آلوده پاکسازی شده است.

وی افزود: در نهالستان سردسیری ایوانغرب بیش از ۱۶ میلیون اصله نهال تولید شده که علاوه بر ایلام، نهال بیش از ۱۱ استان دیگر را هم تا حدودی تأمین کرده است.

شعبانیان معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جریان سفر به بزرگترین نهالستان سردسیری غرب کشور در ایوانغرب گفت: بیماری زغالی، سوسک چوب خوار و لورانتوس بلای جان درختان کهنسال بلوط در عرصه‌های جنگلی زاگرس شده که با طرح‌های ابتکاری این سازمان قرار است با توسعه جنگلکاری در سطح وسیع هدف گزاری کرده تا در ده سال آینده در هر هکتار صد اصله نهال که به مرحله‌ای برسند که دیگر از امراض محفوظ باشند مستقر کنیم.

در سال‌های اخیر گرمای هوا، آتش سوزی، ریزگرد‌ها و… صدمات جبران ناپذیری را به حیات این جنگل‌ها در برخی مناطق وارد کرد، در حالی که درختان بلوط ایلام از قدیمی‌ترین گونه جنگل‌های کشور محسوب می‌شوند.

اما متاسفانه علاوه بر موارد گفته شده، شیوع آفات و بیماری‌ها در سطح جنگل‌های استان سبب شده که درختان بلوط از درون تهی شده و با یک تلنگر کوچک بشکنند.

۶۴۲ هزار هکتار از اراضی استان ایلام را جنگل تشکیل می‌دهد و بر اساس گفته مسوولان حدود ۶۰ درصد جنگل‌های زاگرس در این استان قرار گرفته‌اند که میزان قابل توجهی از این جنگل‌ها را درختان بلوط تشکیل می‌دهند.