کارخانه یا کورخانه؟!

    سیمان ایلام پس از تجربه موفق در زمینه نابودی محیط زیست اطراف، حالا در تلاش است که بتواند لایه ازون را نیز به تنهایی سوراخ کند! تصاویری که میبینید مربوط به آلایندگی این واحد تولیدی صبح امروز بیست و نهم مهر ماه است. حجم آلودگی ایجاد شده به حدی است که مشخص نمیشود […]

 

 

سیمان ایلام پس از تجربه موفق در زمینه نابودی محیط زیست اطراف، حالا در تلاش است که بتواند لایه ازون را نیز به تنهایی سوراخ کند!

تصاویری که میبینید مربوط به آلایندگی این واحد تولیدی صبح امروز بیست و نهم مهر ماه است.

حجم آلودگی ایجاد شده به حدی است که مشخص نمیشود اینجا کارخانه است یا کور خانه!

 

صنایع آلاینده در ایلام تهدید جدی برای سلامت مردم و محیط زیست هستند که در این خصوص باید با حساسیت ویژه ای مورد نظارت قرار گیرند.