برقراری پرواز شب در فرودگاه شهدای ایلام

  یگانه مدیر فرودگاه ایلام: از ۱۸ مرداد، هر هفته دو پرواز شبانه در مسیر مشهد ایلام مشهد در روزهای دوشنبه و پنج شنبه از سوی هواپیمایی زاگرس انجام خواهد شد.   همچنین وی از کاهش قیمت بلیط زاگرس در مسیر ایلام مشهد از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۹۵۰ هزار تومان خبر […]

 

یگانه مدیر فرودگاه ایلام: از ۱۸ مرداد، هر هفته دو پرواز شبانه در مسیر مشهد ایلام مشهد در روزهای دوشنبه و پنج شنبه از سوی هواپیمایی زاگرس انجام خواهد شد.

 

همچنین وی از کاهش قیمت بلیط زاگرس در مسیر ایلام مشهد از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۹۵۰ هزار تومان خبر داد.

 

یگانه افزود: هم اکنون شرکت زاگرس در مسیر کیش ایلام کیش نیز فعالیت دارد.

 

https://www.instagram.com/p/CR0QafTtCdB/?utm_medium=copy_link