✍🏻 به قلم کاربران / مخاطب دانشگاه علوم پزشکی ایلام

لطفاً این پیام رو از طرف دانش آموختگان  دانشگاه علوم پزشکی نشر بدین بعد از گذشت سال ها از شروع ساخت بیمارستان جدید ایلام (بیمارستان رازی ) که چشم امید بسیاری از جوانان این استان بود ، در حالی امروز تقریبا به مرحله ی افتتاح رسیده که دانشگاه علوم پزشکی به بهانه هایی صرفا قصد […]

لطفاً این پیام رو از طرف دانش آموختگان  دانشگاه علوم پزشکی نشر بدین
بعد از گذشت سال ها از شروع ساخت بیمارستان جدید ایلام (بیمارستان رازی ) که چشم امید بسیاری از جوانان این استان بود ، در حالی امروز تقریبا به مرحله ی افتتاح رسیده که دانشگاه علوم پزشکی به بهانه هایی صرفا قصد در  تامین دستگاه ها و پرسنل از سایر بیمارستان ها مثل بیمارستان طالقانی و انتقال آنها به بیمارستان جدید را دارند ، سوال اینجاست که چرا در  این شرایط مسئولین استان و دانشگاه علوم پزشکی  می خواهند به اصطلاح با یک اسباب کشی مختصر و انتقال نیروها از سایر قسمت ها یک فرصت بی نظیر را از کادر درمان جوانی که آماده به کار هستن را بگیرند و همچنین مردم محرومی که از حقوق اولیه خود محروم هستند چرا بایست از فرصت وجود یک بیمارستان جدید و  با امکانات محروم شوند ؟آیا اگر همین بیمارستان با این پتانسیل در یکی دیگر از شهرهای کشور بود باز به همین منوال قصد در افتتاح آن داشتند ؟ از امام جمعه، دادستانی ،  نمایندگان مجلس  استانداری و سایر مسئولان استان ، تقاضا داریم که هر چه سریعتر  به قضیه بیمارستان رازی ورود کنند ، و اجازه ندهند که با دستگاه های فرسوده و با حداقل نیروی انتقالی از سایر بیمارستان ها ، فرصت به کار گیری نیرو های جوان و افزایش سرانه ی تخته استان و تامین دستگاه های مورد نیاز استان را از دست بدهیم