۵ درصد رشد اقتصادی استان مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی است

بازگشایی مرز هلاله شمالی و روند رو به رشد صادرات از مرز مهران محور اصلی نشست شورای بخش خصوصی و دولت بود. هرام نیا استاندار ایلام با اشاره به ارسال طرح توجیهی بازارچه هلاله شمالی به وزارت کشور گفت: استان ایلام دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه مختلف است که این بازارچه نیز می‌تواند موجب رونق […]

بازگشایی مرز هلاله شمالی و روند رو به رشد صادرات از مرز مهران محور اصلی نشست شورای بخش خصوصی و دولت بود.

هرام نیا استاندار ایلام با اشاره به ارسال طرح توجیهی بازارچه هلاله شمالی به وزارت کشور گفت: استان ایلام دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه مختلف است که این بازارچه نیز می‌تواند موجب رونق تجارت و قرار گرفتن ایلام در ریل توسعه باشد.

در نشست شورای بخش خصوصی و دولت اعلام شد: بالغ بر ۵ درصد رشد اقتصادی استان مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است ،بازگشایی مرز هلاله شمالی و روند روبه رشد صادرات از مرز مهران از دیگر محور‌های این نشست بود.