۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز زیر ساخت‌های فرهنگی در ایلام اختصاص یافت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: ۵۰ میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فرهنگی و هنری این استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، علی هوشمند با اشاره به رشد و اختصاص اعتبارات زیرساخت‌های فرهنگی استان در سال جاری اظهار کرد:۵۰ میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فرهنگی و هنری این استان اختصاص یافته است.

وی افزود: مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی ایلام یکی از مراکز مهم مورد استفاده هنرمندان و اقشار مختلف مردم در طول سال است و به همین منظور ۱۱ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز این مجتمع فرهنگی هنری اختصاص یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با بیان اینکه ۱۰ میلیارد ریال نیز برای توسعه و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی مهران اختصاص یافته است، یادآور شد: اعتبار اختصاص یافته به این مرکز در سال گذشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است.

هوشمند همچنین از اختصاص چهار میلیارد ریال برای تقویت و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری دره شهر خبر داد و گفت: ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال نیز برای تعمیر، تجهیز مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی در شهرستان‌های مختلف این استان اختصاص یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام اضافه کرد: همچنین از برنامه ریزی این اداره کل برای اجرای برنامه‌های نشاط آور در سطح استان خبر داد و تاکید کرد: این برنامه‌ها در مناسبت‌های مختلف با محور‌هایی نظیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جوانی جمعیت در مناطق مختلف به ویژه مناطق حاشیه و آسیب پذیر استان برگزار می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: برای تعمیر، تجهیز ساختمان‌های اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.