۵۰ درصد اعتبارات جنگل کاری کشور به ایلام اختصاص یافت

  رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: امسال از محل اعتبارات ملی ۲۵میلیارد تومان اعتبار برای توسعه جنگل و جنگل کاری کشور اختصاص یافته که۱۹۰ میلیارد ریال از این محل برای جنگل کاری در ایلام اختصاص می یابد. «کامران پورمقدم» اظهار کرد: از اعتبار اختصاص یافته توسعه جنگل […]

 

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: امسال از محل اعتبارات ملی ۲۵میلیارد تومان اعتبار برای توسعه جنگل و جنگل کاری کشور اختصاص یافته که۱۹۰ میلیارد ریال از این محل برای جنگل کاری در ایلام اختصاص می یابد.

«کامران پورمقدم» اظهار کرد: از اعتبار اختصاص یافته توسعه جنگل و جنگل کاری کشور ۵۰درصد به استان ایلام اختصاص یافته است.

 

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشور های کم پوشش جنگل در جهان است، گفت: باید تلاش کنیم که سطح جنگل کاری و فضای سبز کشور را افزایش بدهیم چرا که هر هکتار جنگل ۶۸تن گرغباررا جذب می کند  که نقش بسیار موثری در جلوگیری از بروز پدیده گرغبا در کشور دارد.

 

پورمقدم یادآور شد: استان ایلام یکی از استان های شاخص کشور در بحث جنگل کاری و توسعه جنگل در کشور مطرح است و خوشختانه  دهلران ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی برای جنگل کاری دارد و این مهم منجر به توجه کشور به استان شده است.

 

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال به نیاز کشور به حوزه زراعت چوب هم اشاره کرد و یادآور شد: ۶ میلیون متر مکعب چوب در کشور نیاز است و استان ایلام و بویژه شهرستان دهلران در این عرصه نیز اقدامات خوبی داشته است.

 

پور مقدم  خاطرنشان کرد: اگر عرصه های بیابانی را زیر کشت چوب ببریم، می توانیم در سال های آینده در این  زمینه بی نیاز و به اقتصاد مقاومتی در این حوزه عمل کنیم