۴۵۰ منزل مسکونی خانواده‌های محروم ایلام گازکشی می‌شود

مدیرعامل شرکت گاز ایلام گفت: هزینه گازکشی داخلی منازل ۴۵۰ خانوار محروم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی با انعقاد تفاهم‌نامه با کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی از سوی این شرکت پرداخت می‌شود. عباس شمس‌اللهی اظهار داشت: خانوار‌های استفاده کننده از این طرح باید فاقد اشتراک قبلی گاز بوده و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مذکور باشند. […]

مدیرعامل شرکت گاز ایلام گفت: هزینه گازکشی داخلی منازل ۴۵۰ خانوار محروم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی با انعقاد تفاهم‌نامه با کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی از سوی این شرکت پرداخت می‌شود.

عباس شمس‌اللهی اظهار داشت: خانوار‌های استفاده کننده از این طرح باید فاقد اشتراک قبلی گاز بوده و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مذکور باشند.

وی افزود: این افراد پس از تایید و معرفی از سوی نهاد‌های حمایتی و اخذ استعلام از سامانه امور مشترکان شرکت گاز مبنی بر نداشتن اشتراک قبلی یا استفاده از امتیاز رایگان اشتراک‌پذیری گاز، مشمول پرداخت هزینه گازکشی داخلی منازل حداکثر به مبلغ ۶۰ میلیون ریال می‌شوند.

شمس الهی یادآور شد: طی این تفاهمنامه عملیات اجرایی گازکشی داخلی منازل بر عهده نهاد‌های حمایتی بوده که پس از بررسی اسناد مالی و تایید صحت آنها، هزینه آن به حساب نهاد معرفی کننده واریز می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام یادآور شد: بر اساس لیست ارسالی خانوار‌های معرفی شده از سوی نهاد‌های حمایتی، ۱۶۴ خانوار تحت پوشش بهزیستی و ۲۸۶ خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) استان ایلام برای پرداخت هزینه گازکشی مشمول خواهند شد.

شمس اللهی عنوان کرد: در مجموع برای گازکشی به منازل خانوار‌های محروم استان، مبلغ ۲۷ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز و مصوبات سفر رئیس جمهور به استان در قالب تفاهمنامه مذکور مصوب شده است که همزمان با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود.

وی به ارائه خدمات گازکشی به واحد‌های مسکونی خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در قالب مسوولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: کمیته امداد و بهزیستی استان بر اساس نیازسنجی و اولویت‌بندی جامعه هدف، افراد را به این شرکت معرفی می‌کنند.

شمس الهی اضافه کرد: شرکت گاز استان ایلام طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در طول چند سال گذشته تاکنون، انجام اشتراک‌پذیری و واگذاری اشتراک گاز به خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را بصورت رایگان واگذار نموده و این موضوع همچنان استمرار دارد.