مدیرکل بیمه سلامت ایلام:

۳۱۰ هزار نفر در ایلام زیر چتر حمایتی بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت ایلام با اشاره به اینکه تمامی افراد فاقد بیمه به صورت رایگان بیمه می‌شوند گفت:۳۱۰ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

به گزارش ایلامیان، نورالدین رحیمی اظهار داشت: تمامی افراد فاقد بیمه به صورت رایگان بیمه می‌شوند، ۳۱۰ هزار نفر در ایلام زیر چتر حمایتی بیمه سلامتهم اکنون ۳۱۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و افراد فاقد بیمه نیز می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گیرند.
وی افزود: سه دهک اول را بدون اینکه مراجعه‌ای به ادارات کل بیمه سلامت و یا دفاتر پیشخوان داشته باشند، با استفاده کد ملی به صورت رایگان بیمه شده‌اند و می‌توانند از خدمات بستری و سرپایی استفاده کنند.
وی ادامه داد: خدمات درمان ناباروری نیز به طور کامل تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، تمام زوج‌های نابارور در سامانه ثبت نام می‌شوند و در سال ۳ بار می‌توانند از خدمات ناباروری استفاده کنند.
مدیرکل بیمه سلامت ایلام عنوان کرد: این افراد در گذشته تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانستند از خدمات ناباروری استفاده کنند، اما هم اکنون سقف برداشته شده و در صورتی که به مراکز دولتی مراجعه کنند ۹۰ درصد هزینه‌های بحث ناباروری توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود.
وی مطرح کرد: در صورتی که به مراکز خصوصی و خیریه مراجعه کنند، تعرفه این دو بخش نیز توسط بیمه پرداخت می‌شود.
رحیمی یادآور شد: تمام مادران باردار به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، فرزندان آن‌ها نیز تا ۵ سال به صورت رایگان تحت پوشش بیمه هستند و می‌توانند از خدمات بهداشت و درمان در حوزه سلامت استفاده کنند.