۳۰۰۰ اصله نهال به نیابت سه هزار شهید کاشت خواهد شد

سردار کریمیان جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین در حاشیه آیین درختکاری به نیابت از ۳۰۰۰ شهید استان ایلام کنگره سه هزار شهید شاید در یک نیمروز صورت بگیرد ولی آثار آن باقی خواهد ماند. به نیابت از ۳۰۰۰ هزار شهید سه هزار اصله نهال با مشارکت سپاه و منابع طبیعی و بسیج سازندگی در سراسر استان […]

سردار کریمیان جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین در حاشیه آیین درختکاری به نیابت از ۳۰۰۰ شهید استان ایلام

کنگره سه هزار شهید شاید در یک نیمروز صورت بگیرد ولی آثار آن باقی خواهد ماند.

به نیابت از ۳۰۰۰ هزار شهید سه هزار اصله نهال با مشارکت سپاه و منابع طبیعی و بسیج سازندگی در سراسر استان کاشت خواهد شد.

صد گروه جهادی به مناطق محروم استان ایلام برای خدمت رسانی به اقشار مختلف به ویژه مناطق محروم اعزام می شود

بسیج در زمینه های آزادسازی زندانیان غیرعمد،انتقال آب و آبیاری زمین های دیم،ساخت مسکن برای محرومین … خدمت رسانی کرده است

هر جایی که کاری به زمین افتاده ،سپاه و بسیج سازندگی حضور پیدا کرده و مخلصانه خدمت کرده اند.