۲۴٠ حلقه چاه غیر مجاز در ایلام شناسایی و مسدود شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه استان ایلام گفت: در سنوات اخیر ۲۴٠ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان شناسایی و مسدود شده و ایلام تنها استانی است که در وضعیت فعلی فاقد چاه عمیق غیر مجاز می باشد. علی پوراحمد افزود: با توجه به محدود بودن منابع آبی بایستی جهت جلوگیری ازنابود شدن این منبع […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه استان ایلام گفت: در سنوات اخیر ۲۴٠ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان شناسایی و مسدود شده و ایلام تنها استانی است که در وضعیت فعلی فاقد چاه عمیق غیر مجاز می باشد.

علی پوراحمد افزود: با توجه به محدود بودن منابع آبی بایستی جهت جلوگیری ازنابود شدن این منبع استراتژیک هزینه ها که همان برداشت ها از منابع آبی می باشد را کاهش داد.