یک بام و دوهوای ستاد کرونای استانی ایلام / بومی ها پلمپ میشوند غیربومی ها نمایشگاه میزنند

✍🏻 رضا خسروی_ پایگاه خبری ایلامیان در حالی که طی ماه های اخیر و بعلت شیوع کرونا اصناف و بازاریان بشدت متضرر شده اند، امید این قشر به حمایت های دولت و مدیریت ارشد استان جهت جبران ضرر بوده است. هرچند برخی از این فعالان ورشکست شده و بساط کسب خود را برای همیشه بستند! […]

✍🏻 رضا خسروی_ پایگاه خبری ایلامیان

در حالی که طی ماه های اخیر و بعلت شیوع کرونا اصناف و بازاریان بشدت متضرر شده اند، امید این قشر به حمایت های دولت و مدیریت ارشد استان جهت جبران ضرر بوده است. هرچند برخی از این فعالان ورشکست شده و بساط کسب خود را برای همیشه بستند!

اما آنچه بازاریان با آن مواجه شدند سیاست های غلطی نظیر بازبودن مرزهای استان، برگزاری مراسمات شادی و ترحیم بود که سبب بروز پیک کرونا و متعاقب آن تعطیلی های بی مورد، پلمپ های ناعادلانه و تلنبار چک و کرایه و قسط و مالیات بود!

امروز فعالان مبلمان در ایلام با برگزاری نمایشگاه در ایوان مواجه شده اند! اینکه برگزاری نمایشگاه در این شرایط کرونا تحت مجوز و نظارت چه دستگاهی بوده و اینکه در میان گرفتاری شاغلین این صنف و بعضا ورشکستگی برخی فعالان آن اقدام به برگزاری نمایشگاه برای غیربومی ها میکنند توجیه پذیر و پسندیده نیست!

این سیاست های یک بام و دو هوا که بومی ها پلمپ شوند اما غیربومی ها نمایشگاه برگزار کنند بزرگترین ضربه به فعالین این صنف است و صنوف دیگر است که ستاد کرونا باید در این خصوص پاسخگو باشد!

امروز بسیاری از مشاغل به دلیل شیوع کرونا و سیاست های نادرست مقابله با کرونا ورشکست شده اند و میطلبد تصمیم گیران در خصوص مساعدت به این عزیزان در زمینه امهال وام ها ، تاخیر اقساط، بخشش مالیات و دیگر راه ها برای جبران ضررشان همکاری کنند نه اینکه درد دیگری بر دردهای بی پایان آنها بیافزایند.