گوشت کبابی های ایلام سالم و حلال است

دکتر وهاب پیرانی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی با بهره مندی از آزمایشگاه پیشرفته و دستگاه های نوین به راحتی نوع و میزان گوشت چرخ کرده کبابی ها و قصابی ها را تشخیص می دهد. وی تاکید کرد: عمده تخلف کبابی ها مخلوط کردن آلایش مرغ و احشام چون روده، سنگدان، چینه دان، شش، سیرابی حیوانات […]

دکتر وهاب پیرانی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی با بهره مندی از آزمایشگاه پیشرفته و دستگاه های نوین به راحتی نوع و میزان گوشت چرخ کرده کبابی ها و قصابی ها را تشخیص می دهد.
وی تاکید کرد: عمده تخلف کبابی ها مخلوط کردن آلایش مرغ و احشام چون روده، سنگدان، چینه دان، شش، سیرابی حیوانات حلال گوشت است که البته این نیز تخلف محسوب می شود.
وی افزود: استفاده از گوشت فاسد نیز با توجه به رنگ و بوی گوشت و تفاوت لاشه دام مردار یا مریض با دام سالم قبل و بعد از ذبح به سهولت قابل تشخیص است.
پیرانی اظهار داشت: نظارت بر قصابی و کبابی های سطح استان ایلام همه روزه و به صورت روتین توسط کارشناسان و نظاران دامپزشکی انجام و از این اماکن نمونه برداری می شود.
پیرانی تاکید کرد: در صورت مشاهده و محرز شدن استفاده از گوشت حرام در کبابی ها دامپزشکی به صراحت و بدون اغماض آن را به اطلاع عموم مردم می رساند در حالیکه هنوز موردی از این گونه تخلف ها در استان مشاهده و گزارش نشده است.
وی گفت: در طی هفته های اخیر پنج واحد کبابی در شهر ایلام به علت تخلف بهداشتی و مخلوط کردن آلایش خوراکی وغیرخوراکی حیوانات حلال گوشت با گوشت چرخ کرده به دستور مقام قضایی پلمب شده و افراد متخلف نیز تحویل مراجع قضایی شده اند.
وی از مصرف کنندگان خواست گوشت و فراورده های گوشتی را از مراکز معتبر و مجاز تهیه کنند و موارد تخلف بهداشتی در مراکز تولید وعرضه انواع فرآورده های خام دامی را به ادارات دامپزشکی اطلاع دهند.