گفتگوی تلویزیونی دکتر سلام امینی و دکتر جلال میرزایی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

جلال میرزایی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی: نمایندگان استان از روزی که به مجلس رفتند یکی از دغدغه هایشان تصویب این لایحه و این منطقه در مجلس شورای اسلامی بود. پس از تصویب جزئیات لایحه منطقه آزاد تجاری مهران و اجرای آن باید افراد کاردان و متخصص را وارد کار کرد. باید با […]

جلال میرزایی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی:

نمایندگان استان از روزی که به مجلس رفتند یکی از دغدغه هایشان تصویب این لایحه و این منطقه در مجلس شورای اسلامی بود.

پس از تصویب جزئیات لایحه منطقه آزاد تجاری مهران و اجرای آن باید افراد کاردان و متخصص را وارد کار کرد.

باید با حضور دلالان و زمین خواران در این منطقه برخورد شود.

از اکنون باید راه را برای سرمایه گذاران در این منطقه فراهم کنیم .

دکتر سلام امینی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی: 

تصویب منطقه آزاد تجاری مهران برای توسعه استان مزیت های فراوانی به همراه دارد

جلوگیری از مهاجرت ،افزایش ۹۵ درصدی صادرات در مرز بین المللی مهران، رفع رکود اقتصادی، افزایش درآمدها و توسعه اشتغالزایی از مهمترین مزایای منطقه آزاد تجاری مهران است.

جلال میرزایی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی

در برنامه گفتگوی ویژه خبری :

بخش نظارتی ما در اجرای طرح های اشتغالزایی در استان ضعیف است

بارها شاهد بودیم که تسهیلات کم بهره برای اشتغالزایی در جاهای دیگر استفاده شده است.

پس ارائه این تسهیلات متاسفانه هیچ گونه آماری مبنی بر توسعه اشتغالزایی نداشتیم.

سلام امینی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی 

در برنامه گفتگوی ویژه خبری : 

تصویب منطقه آزاد تجاری مهران می تواند به توسعه متوازن کمک کند

۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داریم که با واسطه این گستردگی مرز بیشترین آسیب را در زمان جنگ تحمیلی به ایلام وارد کرد

اما در حال حاضر می توان با تصویب منطقه آزاد تجاری از این میزان مرز مشترک به عنوان فرصت استفاده کرد

باید به فکر جذب سرمایه گذاران بیشتری در استان بود تا شاهد توسعه و رونق اقتصادی در منطقه باشیم.