گزارش بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان ایلام

از صبح روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تا صبح امروز سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ سامانه بارشی که روز گذشته وارد استان شده بود در مناطق مختلف استان بارش به ارمغان آورد. حجم کم بارش ها در این فصل از سال بیانگر خشکسالی است. در ۲۴ ساعت گذشته بدره با ۱۶ میلی متر بیشترین بارندگی را داشته است

بارندگی

از صبح روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تا صبح امروز سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
سامانه بارشی که روز گذشته وارد استان شده بود در مناطق مختلف استان بارش به ارمغان آورد.
حجم کم بارش ها در این فصل از سال بیانگر خشکسالی است.
در ۲۴ ساعت گذشته بدره با ۱۶ میلی متر بیشترین بارندگی را داشته است