کمبود برخی واکسن ها در ایلام موقتی است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پاسخ به خبرنگار ایلامیان در خصوص کمبود واکسن در استان گفت : کمبود برخی واکسن ها همچون آسترازنکا در استان موقتی است و شرایط کمبود در تمام کشور در مورد واکسن داخلی و خارجی یکسان است. دکتر جمیل صادقی فر اظهار داشت: واکسن ها اعم از داخلی و […]

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پاسخ به خبرنگار ایلامیان در خصوص کمبود واکسن در استان گفت :
کمبود برخی واکسن ها همچون آسترازنکا در استان موقتی است و شرایط کمبود در تمام کشور در مورد واکسن داخلی و خارجی یکسان است.

دکتر جمیل صادقی فر اظهار داشت: واکسن ها اعم از داخلی و خارجی در کشور توزیع می شوند و شهرستان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است کمبودهایی موقتی پیش آید.

وی افزود: واکسن های آسترازنکا و پاستوکووک پلاس در ایلام و ایوان با کمبود مواجه است و این موضوع نیز بدلیل اینکه هر واکسنی که تعداد متقاضی بیشتری دارد، زودتر تمام می شود، و با توجه به افزایش تقاضا برای تزریق واکسن آسترازنکا تامین آن نیز سخت خواهد می شود و دیگر واکسن ها افزایش می یابند.