کلاسی برای آموزش و ارتقاء بهره وری عشایر

به منظور آشنایی بیشتر جمعیت عشایری شهرستان چوار در بحث افزایش بهره وری و کاهش تلفات دامی کلاس آموزشی با حضور کارشناسان امور عشایر برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار ایلامیان، در پی خشکسالی‌های اخیر اداره امور عشایر و جهاد کشاورزی شهر چوار به منظور ارتقاء بهره وری عشایر  کلاس‌هایی برای کشاورزان و عشایر‌ این شهرستان برگزار کرد.

هدف از برگزاری این کلاس‌ها ارتباط مستقیم با دامداران و انتقال یافته‌های علمی و ترویجی با زبان ساده است.

یاسمی مدیر کل امور عشایری استان ایلام گفت: جامعه عشایری استان با جمعیتی معادل ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار با استعداد دامی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام، نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت دامی استان و ۶ درصد جمعیت دامی عشایر کشور را شامل می‌شود.