کشتارگاه ایلام در مسیر تعطیلی

کشتارهای غیر مجاز باعث شده کشتارگاه صنعتی ایلام به مرز تعطیلی برسد. این روز‌ها کشتار غیر مجاز در ایلام رو به افرایش رفته که علاوه بر بروز و انتشار بیماری‌های مشترک انسان و دام باعث شده تنها کشتارگاه صنعتی ایلام برای ادامه فعالیت با مشکلاتی روبرو شود. مسولان دامپزشکی علت را عدم سختگیری‌های قانونی و […]

کشتارهای غیر مجاز باعث شده کشتارگاه صنعتی ایلام به مرز تعطیلی برسد.

این روز‌ها کشتار غیر مجاز در ایلام رو به افرایش رفته که علاوه بر بروز و انتشار بیماری‌های مشترک انسان و دام باعث شده تنها کشتارگاه صنعتی ایلام برای ادامه فعالیت با مشکلاتی روبرو شود.

مسولان دامپزشکی علت را عدم سختگیری‌های قانونی و همچنین کم شدن نظارت‌ها بر کشتار‌های غیر مجاز عنوان کردند و خواستار برخورد جدی با کشتار‌های غیر مجاز بودند.

مدیر کشتارگاه هم عنوان کرد: ادامه این روند میتواند باعث تعطیلی کشتارگاه و بیکار شدن افراد زیادی در این واحد صنعتی بزرگ باشد.