کشاورزی و دامداری ایلام همچنان بر مدار سنتی می چرخد

ایلام- «کشاورزی و دامداری بزرگترین ظرفیت استان ایلام برای اشتغال و توسعه است ولی همچنان این دو بخش بر مدار سنتی می چرخند» این جمله بخشی از یادداشت رضا خسروی فعال رسانه ای است.

رضا خسروی-ایلامیان:کشاورزی و دامداری از ظرفیت های بزرگ استان ایلام شناخته می شود، با اینکه بیش از ۵۵ درصد مردم استان در این دو بخش مشفول به کار هستند ولی هنوز این دو بخش بر مدار سنتی می چرند.

در حالی که می توان با سرمایه گذاری بر روی بخش های مختلف کشاورزی و دامداری استان، بسیاری از جوانان استان صاحب شغل شوند،ولی هنوز برنامه ای مشخص برای خروج کشاورزی و دامداری از حالت سنتی به صنعتی وجود ندارد.

بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در استان ایلام وجود دارد، ظرفیت عظیمی برای تولید گوشت قرمز باکیفیت در استان وجود دارد ولی هنوز دام در استان به شکل سنتی پرورش داده می شود.

در حال حاضر تنها کشتارگاه صنعتی استان در حالت رکود به سر می برد و فقط کار کشتار را انجام می دهد و خبری از بسته بندی و صادرات نیست

سالانه بیش از هشت هزار تن گوشت قرمز باکیفیت در استان ایلام تولید می شود که ظرفیت عظیم برای اشتغال و کسب درآمد برای مردم استان است ولی مردم هم اکنون به دلیل خشکسالی در حالت فروش دام های خود هستند.

نبود صنایع تبدیلی بزرگترین چالش بخش کشاورزی و دامداری استان ایلام شناخته می شود، به طور مثال می توان با ایجاد کشتارگاه های صنعتی زمینه را برای صادرات گوشت قرمز استان به عراق را از طریق مرز مهران نیز فراهم کرد.

کشاورزی و دامداری ایلام همچنان بر مدار سنتی می چرخد

در حال حاضر تنها کشتارگاه صنعتی استان در حالت رکود به سر می برد و فقط کار کشتار را انجام می دهد و خبری از بسته بندی و صادرات نیست.

در استان ایلام بیش از ۳۸۴ واحد مرغداری با تولید سالانه ۵۰ هزار تن گوشت مرغ وجود دارد ولی فقط یک کشتارگاه مرغ در استان فعال است و طرح های دیگر در این زمینه به دلیل مشکلات به سرانجام نرسیده است.

در بخش های زیرمجموعه کشاورزی استان مثل تولید عسل نیز متاسفانه به رغم کیفیت بالای تولید عسل در استان، متاسفانه نبود صنایع بسته بندی و تبدیلی باعث شده عسل استان در کشور نام و نشانی نداشته باشد.

امروزه عسل استان ایلام به اسم دیگر استان ها در مناطق مختلف کشور به فروش می رسد، در حالی تولید سالانه یک هزار و ۴۰۰ تن عسل بهترین فرصت برای اشتغالزایی در استان است.

سرمایه گذاری حلقه مفقود شده در بخش کشاورزی و دامداری استان ایلام است، هنوز طرح های صنعتی در این بخش در استان به خوبی شکل نگرفته است، طرح هایی که در این زمینه در استان وجود ندارند اکثرا کوچک هستند.

با توجه به وجود گیاهان دارویی در استان به راحتی می توان صنایع تبدیلی ایجاد کرد ولی متاسفانه بازهم حضور سرمایه گذاری در این بخش در استان بسیار کمرنگ است

طرح هایی مثل کارخانه شیر ایلام که به دلیل عدم توجیه اقتصادی و نبود حمایت های لازم تعطیل شده است در حالی که سالانه بیش از ۹۰ هزار تن شیر در استان تولید می شود.

نیاز استان ایلام در بخش کشاورزی و دامداری ایجاد مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در این ۲ بخش است، باید زنجیره تولید بسیاری از محصولات استان برای اشتغال و توسعه فراهم شود.

استان ایلام ظرفیت های عظیمی در توسعه و کشت گیاهان دارویی با وجود بیش از ۶۰۰ گونه گیاهی در استان دارد ولی متاسفانه این بخش نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است.

با توجه به وجود گیاهان دارویی در استان به راحتی می توان صنایع تبدیلی ایجاد کرد ولی متاسفانه بازهم حضور سرمایه گذاری در این بخش در استان بسیار کمرنگ است.

با سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای بسته بندی و تبدیلی و حرکت کشاورزی و دامداری استان به سمت صنعتی شدن می توان آینده ای درخشان برای استان ۶۰۰ هزار نفری جمعیت استان متصور شد.

امروزه خشکسالی به یک چالش اساسی در کشاورزی و دامداری استان تبدیل شده است، در حالی که با حرکت به سمت طرح های صنعتی می توان بخشی از اثرات خشکسالی در استان را کاهش داد.