کسب رتب نخست کشوری ایلام در ساماندهی ایثارگران

استاندار ایلام با اشاره به کسب رتب نخست کشوری استان ایلام در ساماندهی ایثارگران گفت : ۹۷ درصد ایثارگران مشمول طرح ساماندهی، ردیف استخدامی دریافت کرده اند.

به گزارش ایلامیان، حسن بهرام نیا در نشست شورای راهبردی توسعه مدیریت استان اظهار داشت: ایلام از نظر تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاه‌ها اجرایی با ۹۹.۹۷ درصد رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: ۲ هزار و ۱۸۰ نیرو‌های ایثارگر استان مشمول طرح تبدیل وضعیت هستند که از این میزان یک هزار و ۳۸۵ نفر در سامانه ثبت نام شدند و تعداد یک هزار ۳۸۱ نفر ثبت سامانه معادل ۹۹.۹۷ درصد نیرو‌های ایثارگر شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان تبدیل وضعیت شدند.

استاندار ایلام تاکید کرد: ایلام جزو اولین استان‌ها در ارتباط مسولیت اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران بند (د) قرار خواهد گرفت.

دوست محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از ارزیابی عملکرد ماهیانه مدیران استان خبر داد و عنوان کرد: در سه محور بحث جذب اعتبارات از طریق دستگاه های اجرایی ، بازدید از پیشرفت پروژه ها و میزان تحقق تکالیف در ساختار سالانه مالی و قابلیت اجرا از لحاظ میزان از کارهای سازمان مدیریت برنامه ریزی خواهد بود.