کرمانشاه ؛ تنهاتر

?درحالی که امروز صحبت از یخبندان و کولاک و برف شمال کشور جزء تازه ترین اخبار شده . ??ارتباطهای تلفنی و تصویری بی امان شبکه خبر درباره ی کولاک برف از آن فرماندار به فلان خبرنگار ،در جاده ی فلان…، پافشاری مجری مبنی بر اینکه چرا زودتر جلسه نگرفتین؟ چرا جاده را نبستین! آن را […]

?درحالی که امروز صحبت از
یخبندان و کولاک و برف شمال کشور جزء تازه ترین اخبار شده .
??ارتباطهای تلفنی و تصویری بی امان شبکه خبر درباره ی کولاک برف از آن فرماندار به فلان خبرنگار ،در جاده ی فلان…، پافشاری مجری مبنی بر اینکه چرا زودتر جلسه نگرفتین؟
چرا جاده را نبستین!
آن را به بیشتر اخبار ارتباطی،قضایی تبدیل کرده بود تا اخبار۱۳.

?واقعأ جای یک ارتباط مهم خالی ست.
#زلزله
#کرمانشاه
به راستی
فراموش شدند کسانی که همین چند وقت پیش خانه هایشان آوار شد!
شاید خبرش تازه نباشد…
در اذهان جای گرفته،وعادی شده باشد.
اما اخبار دردها و نیازها هرگز!

? این روزها در زیر چادرهای سست و لرزانشان چگونه سر می کنند؟
با بادهای سرد و سوزناک چه؟

?آیا دیگر دغدغه ای ندارند؟

?عجیب است این همه ارتباط !
اما واقعأ رفتن به کرمانشاه و یک گزارش چند دقیقه ای چقدر سخت است؟

✍مدتهاست آنجا احساس خوشبختی با دو بال آبی رنگش کوچ کرده…
باید رفت و از نزدیک جدال جان و سرما رو آنجا دید…
استقامت آنجاست.
قناعت آنجاست.
صبر ایوب میخواهد این همه
محرومیت، داغ و فراق و حالا سرما و تنهایی!

#نیاز_به_یاد_آوری_دارند.

✅فقط باید دعا کنیم
معجزه بیاید و خیرین زیاد شوند تا شاید
کانکسها و کمکهای بیشتری برسد!