کتابخانه‌های عمومی: کانون پرورش نسل آینده

به قلم مریم چراغیان _ پایگاه خبری ایلامیان 

 

در دنیای امروز که سیل اطلاعات و سرگرمی‌های دیجیتال، کودکان و نوجوانان را احاطه کرده است، نقش کتابخانه‌های عمومی به عنوان کانون‌های پرورش فرهنگ و خلاقیت، بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است.

 

کتابخانه‌های عمومی با فراهم آوردن فضایی امن و آرام، فرصتی برای مطالعه و یادگیری به دور از هیاهوی دنیای بیرون ارائه می‌دهند.

 

دسترسی به منابع متنوع و آموزنده در حوزه‌های مختلف، زمینه را برای شکوفایی استعدادها و پرورش تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

 

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی جذاب مانند قصه‌گویی، کارگاه‌های خلاقانه، نقد کتاب و جلسات بحث و گفتگو، انگیزه مطالعه را در کودکان و نوجوانان تقویت می‌کند و به پرورش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی آن‌ها کمک می‌کند.

 

حضور فعال کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌های عمومی، نسل آینده را با فرهنگ و ادبیات غنی کشور آشنا می‌کند و زمینه را برای تربیت نسلی فرهیخته، خلاق و متفکر فراهم می‌کند.

 

حمایت از کتابخانه‌های عمومی، اعم از تجهیز و به روزرسانی منابع، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تشویق کودکان و نوجوانان به استفاده از این فضاهای فرهنگی، سرمایه‌گذاری در آینده کشور محسوب می‌شود.

 

کتابخانه‌های عمومی به عنوان کانون‌های پرورش نسل آینده، نقشی کلیدی در تربیت نسلی فرهیخته، خلاق و متفکر ایفا می‌کنند.

 

حمایت از این مراکز فرهنگی، گامی مهم در جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه و تضمین آینده‌ای روشن برای کشور خواهد بود.