کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم در ایلام قرنطینه شد

مدیرکل دامپزشکی: کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم در ایلام قرنطینه شد. مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم (شاربن) در روستایی واقع در بخش ماژین شهرستان دره‌شهر شناسایی و تمامی احشام این روستا قرنطینه شد. دکتر رامین پورنجف اظهار داشت: باتوجه به اعلام گزارش تلفات نامشخص و غیرعادی تعدادی از احشام یک دامدار […]

مدیرکل دامپزشکی: کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم در ایلام قرنطینه شد.

مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم (شاربن) در روستایی واقع در بخش ماژین شهرستان دره‌شهر شناسایی و تمامی احشام این روستا قرنطینه شد.

دکتر رامین پورنجف اظهار داشت: باتوجه به اعلام گزارش تلفات نامشخص و غیرعادی تعدادی از احشام یک دامدار روستایی، گروه‌هایی از دامپزشکی به محل اعزام و مشغول بررسی وضعیت موجود شدند.