ژیانی که به همت مالیاتی استان، نانه زگ شده!

  ✍🏻رضا خسروی _ پایگاه خبری ایلامیان حکایات و اصطلاحات بسیاری از کار و داد و ستد در فرهنگ کردی وجود دارد. معروفترین آن کار “نانه زگ” است. نانه زگ یعنی مزد انجام کارت، سیر کردن شکمت باشد!   سفره ای که امروز دستگاه مالیاتی برای دخل کسبه پهن کرده همان حکایت نانه زگ است. […]

 

✍🏻رضا خسروی _ پایگاه خبری ایلامیان

حکایات و اصطلاحات بسیاری از کار و داد و ستد در فرهنگ کردی وجود دارد. معروفترین آن کار “نانه زگ” است. نانه زگ یعنی مزد انجام کارت، سیر کردن شکمت باشد!

 

سفره ای که امروز دستگاه مالیاتی برای دخل کسبه پهن کرده همان حکایت نانه زگ است. مالیات ها چنان سنگین و بی ضابطه افزایش یافته که انگار مردم مسئول ناتوانی دولت در گرفتن پول نفت و ازادسازی منابع مالی‌اش هستند و این موضوع را با مالیات از جیب مردم بخت برگشته میخواهند جبران کنند.

 

حالا ژیان کسبه ایلامی با وضع این مالیات های سنگین همان نانه زگ شده است. و اندک درآمد مشاغل، تنها به بخور و نمیری منتهی میشود و نه به پس انداز میرسد، نه پاسخگوی توسعه شغلی است و نه امیدی برای ادامه حیات بازاریان! و تعدیل و تعطیلی برخی مشاغل ایلامی مثال عینی این ماجراست…

 

این در حالی است که ثمره این مالیات های سنگین را هیچکس نمیبیند! نه در آموزش، نه در بهداشت، نه در خدمات عمومی!

 

کافی است خدای ناکرده به سرما خوردگی مختصری دچار شوید. هزینه تامین داروهای ساده سرماخوردگی (که البته اگر به همت علوم پزشکی ایلام پیدا شوند) چنان زیاد است که گویی پیوند کلیه انجام داده ای!

 

در خدمات عمومی نه خیابان و جاده ای با وضع آسفالت مناسب موجود است. نه ناوگان حمل و نقلی در دسترس! و مصداق عدم دسترسی دستگاه ها و شهرداری ها به این مالیات ها همان تجمعات گاه و بیگاه نیروهای کارگری شهرداری هاست که در اخبار میبینیم!

 

آموزش هم که حکایت خودش را دارد که در این مقال نمیگنجد!

 

این نارضایتی عمومی در پی‌ این افزایش مالیات ها، تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری در پی خواهد داشت. امور مالیاتی باید بداند، حال مردم خوب نیست! لطفا حالشان را بدتر نکنید