چهار روستا به شهر ایلام الحاق شدند

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: چهار روستای حومه شهر ایلام با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری به مرکز شهر الحاق شدند. احمد کرمی اظهار داشت: بازنگری طرح جامع شهر ایلام پس از تصویب در کارگروه‌های استانی و شورای توسعه و برنامه ریزی استان در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب و ابلاغ شد. […]

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: چهار روستای حومه شهر ایلام با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری به مرکز شهر الحاق شدند.

احمد کرمی اظهار داشت: بازنگری طرح جامع شهر ایلام پس از تصویب در کارگروه‌های استانی و شورای توسعه و برنامه ریزی استان در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این طرح بافت مسکونی روستا‌های هفت چشمه، بانقلان، فاطمیه و چالسرا به محدوده شهر ایلام اضافه و اراضی زراعی و کشاورزی ساکنان این مناطق خارج از این طرح است.

معاون عمرانی استاندار ایلام افزود: فرآیند حذف کد روستا برای الحاق و تبدیل این مناطق به بافت شهری به یک بازه زمانی چند ماهه نیاز دارد.

کرمی تاکید کرد: جمعیت این روستا‌ها بالغ بر ۳۰ هزار نفر است که با الحاق به محدوده شهر ایلام، جمعیت مرکز استان به بیش از ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید.