چشم مسئولان روشن / دهیاری هفت چشمه تعطیل شد

پایگاه خبری ایلامیان دهیاری هفت چشمه به دلیل بی توجهی ها تعطیل شد . جمعیت چند هزار نفری هفت چشمه مدت هاست از ارائه خدمات شایسته محروم اند! این روستا در برزخی گیر افتاده که نه بنیاد مسکن به عنوان روستا به امورات آن رسیدگی میکند و نه فرمانداری به عنوان بخشی از شهر مسئولیت […]

پایگاه خبری ایلامیان
دهیاری هفت چشمه به دلیل بی توجهی ها تعطیل شد . جمعیت چند هزار نفری هفت چشمه مدت هاست از ارائه خدمات شایسته محروم اند!

این روستا در برزخی گیر افتاده که نه بنیاد مسکن به عنوان روستا به امورات آن رسیدگی میکند و نه فرمانداری به عنوان بخشی از شهر مسئولیت آنرا میپذیرد!

شایسته است تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در جهت خدمت به جمعیت چند هزاری نفری ساکن تمام تلاش خود را به کار گیرند.