چاله نگو بلا بگو

سلام وقت بخیر الان داشتم حدفاصل میدون انقلاب و خیام ایلام  رانندگی میکردم چاله ی بزرگی ایجاد شده

سلام وقت بخیر الان داشتم حدفاصل میدون انقلاب و خیام ایلام  رانندگی میکردم چاله ی بزرگی ایجاد شده