پیشگیری از اعتیاد نقش مهمی در کاهش بزهکاری ها دارد

  به گزارش ایلامیان به نقل از تابناک: رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان ایلام؛ پیشگیری از اعتیاد نقش مهمی در کاهش بزهکاری ها دارد رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان ایلام گفت: پلیس با به کارگیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود و تعامل گسترده با دیگر ارگان‌ها در کاهش وقوع جرم در جامعه اهتمام ورزیده […]

 

به گزارش ایلامیان به نقل از تابناک:

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان ایلام؛

پیشگیری از اعتیاد نقش مهمی در کاهش بزهکاری ها دارد

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان ایلام گفت: پلیس با به کارگیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود و تعامل گسترده با دیگر ارگان‌ها در کاهش وقوع جرم در جامعه اهتمام ورزیده و اگر همگان به وظایف خود به درستی عمل کنند، قطعا اتفاقات خوبی در کاهش جرائم به ویژسرقت رخ خواهد داد.

 

مهرداد علی محمدی افزود:پلیس با به کارگیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود و تعامل گسترده با دیگر ارگان‌ها در کاهش وقوع جرم در جامعه اهتمام ورزیده و اگر همگان به وظایف خود به درستی عمل کنند، قطعا اتفاقات خوبی در کاهش جرائم به ویژسرقت رخ خواهد داد.

 

وی گفت:دلیل اکثر جرایم در جامعه اعتیاد است و کاهش اعتیاد می‌تواند در کاهش سایر بزهکاری‌ها موثر واقع شود.

 

علی محمدی اظهار داشت:با رعایت اصول پیشگیری حذف زمینه‌های وقوع جرم برای سارقان امکان پذیر است.

 

وی ادامه داد:مبارزه با سرقت و استرداد اموال مسروقه به مال باختگان زمینه تداوم امنیت پایدار و ارتقاء اعتماد عمومی به پلیس را افزایش خواهد داد.