پیشرفت ۹۴ درصدی کارخانه سیمان دهلران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام با اشاره به اینکه کارخانه سیمان دهلران ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: تاکنون برای این کارخانه ۳۰ میلیون یورو و ۵۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلامیان،رضا محمدرحیمی اظهار داشت: تاکنون برای کارخانه سیمان دهلران ۳۰ میلیون یورو و ۵۷۰ میلیارد ریال هزینه شده اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال برای این کارخانه هزینه شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه علاوه بر تامین سیمان مورد نیاز استان و بحث صادرات و رونق اقتصادی و اشتغال منطقه موثر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام عنوان کرد: برای تکمیل این پروژه با ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال نیاز است و در صورت بهره برداری ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم خواهد داشت.