پوشش ۱۰۰ درصدی طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایلام

مدیرکل بهزیستی ایلام با اشاره به اجرای موفق طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان گفت: این طرح تاکنون پوشش ۱۰۰ درصدی در ایلام داشته است. زهرا همتیاظهار داشت: دسترسی آسان افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تمرکز زدایی خدمات به افراد معلول در مناطق شهری و کاهش مراجعه این قشر به مراکز […]

مدیرکل بهزیستی ایلام با اشاره به اجرای موفق طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان گفت: این طرح تاکنون پوشش ۱۰۰ درصدی در ایلام داشته است.

زهرا همتیاظهار داشت: دسترسی آسان افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تمرکز زدایی خدمات به افراد معلول در مناطق شهری و کاهش مراجعه این قشر به مراکز بهزیستی در شهرها برای دریافت خدمات را از جمله مهم ترین مزایای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در ایلام پوشش مناسبی داشته و با اجرا در ۴۹۴ روستای استان موجب شناسایی تمامی افراد دارای معلولیت این مناطق شده است.

مدیرکل بهزیستی ایلام با ذکر اینکه این طرح با مشارکت شبکه بهداشت، بهورزان، دهیاری ها، موسسه های (CBR) و مراکز مثبت زندگی اکنون در حال اجراست، افزود: ایلام جز استان هایی بوده که پوشش ۱۰۰ درصدی در اجرای این طرح داشته است.

همتی با ذکر اینکه از بین افراد دارای معلولیت شناسایی شده، جسمی و حرکتی بیشترین نوع معلولیت بوده است اضافه کرد: از مجموع این افراد ۲ هزار و ۴۸۳ نفر معلول جسمی حرکتی، یک هزار و ۲۸ نفر بینایی، یک هزار و ۱۷۳ نفر معلول ذهنی، ۶۷۲ نفر معلول شنوایی، ۱۶۱ نفر گفتاری و ۲۳۴ نفر نیز بیمار روانی هستند.

وی با ذکر اینکه شناسایی این افراد از طریق تسهیلگران انجام می شود، یادآور شد: این طرح توسط ۹ موسسه (CBR) و چهار مرکز مثبت زندگی در حال اجراست که در مجموع ۵۹ نفر به عنوان تسهیلگر مشارکت دارند.

مدیرکل بهزیستی ایلام با ذکر اینکه بیشتر افراد دارای معلولیت شناسایی شده مربوط به دهلران هستند، گفت: از مجموع افراد دارای معلولیت شناسایی شده ۷۰۰ نفر در چرداول، ۸۸۵ نفر در ایلام، ۵۶۴ نفر در ایوان، ۵۴۱ نفر در آبدانان، ۳۹۰ نفر در بدره، ۷۷۹ نفر در دره شهر، ۳۰۰ نفر در ملکشاهی، ۲۴۳ نفر در مهران، ۳۷۰ نفر در سیروان و ۹۷۹ نفر نیز در مناطق روستایی شهرستان دهلران شناسایی شده است.

بیش از ۴۰ هزار نفر در ایلام از خدمات بهزیستی برخوردارند که از این شمار بیش از ۱۷ هزار نفر معلولیت دارند.