در بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از مراحل اجرایی تونل کبیر کوه عنوان شد:

پروژه تونل کبیر کوه در آخرین مراحل عملیات اجرایی قرار دارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در بازدید از تونل کبیرکوه از پایان عملیات اجرایی این طرح در آینده نزدیک در صورت تأمین به موقع اعتبار خبر داد.

 

به گزارش ایلامیان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی فرشاد دوستی مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در خصوص تونل کبیر کوه گفت: طول تونل اصلی کبیرکوه چهار هزار و ۷۵۰ متر است که حفاری و کف برداری آن به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار مشغول عملیات لاینینگ و احداث جداول کناری هدایت آب و … آن می باشد وتا کنون بیش از ۳ هزار مترازلاینینگ آن به انجام رسیده و طبق برنامه ریزی به عمل آمده در شرایط عادی و تأمین اعتبار پیش بینی می شود تا پایان سال جاری عملیات لاینینگ وزیرسازی و روسازی مسیر تونل اصلی به پایان برسد.

 

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: درمسیر تونل کبیرکوه از سمت آبدانان ۱۱ کیلومتر عملیات راه سازی (۶ کیلومتر به سمت مورموری و دهلران و ۳ کیلومتر به سمت شهر آبدانان و ۲ کیلومتر رمپ و لوپ پل زیرگذر( در مرحله روسازی و آسفالت می باشد و پل زیر گذر آن نیزاحداث و تکمیل شده است.

 

فرشاد دوستی در خصوص مسیر تونل کبیر کوه از سمت شهرستان دره شهر نیز گفت: از سمت شهرستان دره شهر ۶،۵ کیلومتر راه سازی درحال انجام است که در این شش و نیم کیلومتر ۹ رشته تونل و یک دهنه گالاری( تونل مصنوعی) به طول بیش از ۲ هزار متر احداث شده و تا کنون نزدیک به ۱۶۰۰ مترلاینینگ این تونل‌ها که بیشتر آنها به صورت سه خطه احداث شده اند به انجام رسیده است.

 

وی خاطر نشان کرد : از سمت دره شهر نیز طبق برنامه زمانبندی درصورت تأمین اعتبارو مساعد بودن شرایط پیش بینی می شود تا پایان سال این قسمت از مسیر نیز تکمیل شود.

فرشاد دوستی بهره برداری نهایی و زیر بار ترافیک رفتن تونل کبیر کوه طبق استانداردهای حمل و نقل را منوط به تکمیل روشنایی و تهویه این تونل دانست و افزود: برآوردهای اولیه برای تأمین روشنایی و تهویه تونل کبیرکوه در حال انجام می باشد و درصورت تأمین اعتبار پس از تکمیل نهایی عملیات احداثی تونل کبیر کوه، ایجاد روشنایی و نصب جت فنهای تهویه نیز اجرایی می شود.

 

لازم به ذکر است تونل کبیرکوه بین شهرستان دره شهر و آبدانان قرار دارد و پس از بهره برداری بیش از ۲۰۰ پیچ پر خطر و گردنه صعب العبور کبیرکوه را حذف و در آینده تاثیر مهمی در توسعه منطقه به جهت اتصال استان‌های مرکزی به مرزهای بین المللی عراق خواهد داشت.