پروازهای فرودگاه ایلام از هفته آینده با ۶٠ درصد ظرفیت انجام می شود

مدیر فرودگاه شهدای ایلام از انجام ۶۰ درصدی ظرفیت پروازهای این فرودگاه از هفته آینده خبر داد. محمدجواد یگانه اظهار داشت: با توجه به شروع موج ششم کرونا و براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری، ظرفیت پروازهای فرودگاه ایلام از هفته آینده با ۶٠ درصد ظرفیت انجام می شود. وی افزود: هم اکنون مصوبه کاهش ظرفیت […]

مدیر فرودگاه شهدای ایلام از انجام ۶۰ درصدی ظرفیت پروازهای این فرودگاه از هفته آینده خبر داد.

محمدجواد یگانه اظهار داشت: با توجه به شروع موج ششم کرونا و براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری، ظرفیت پروازهای فرودگاه ایلام از هفته آینده با ۶٠ درصد ظرفیت انجام می شود.

وی افزود: هم اکنون مصوبه کاهش ظرفیت پذیرش مسافر در پروازهای داخلی ابلاغ شده اما با توجه به خرید بلیط از سوی متقاضیان، این مهم از ابتدای هفته آینده در فرودگاه شهدای ایلام اجرا می شود.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام یادآور شد: در حال حاضر روزانه حدود ۶۰۰ مسافر از طریق این فرودگاه جابجا می شوند که با کاهش ظرفیت پرواز این تعداد به ۴۰۰ نفر خواهد رسید.

یگانه تاکید کرد: همزمان با شروع کرونا در استان، فرودگاه شهدای ایلام به طور مرتب ضدعفونی و علائم بالینی مسافران نیز قبل و بعد هر پرواز چک می شود.