پرداخت ۳۲۲ مورد کمک هزینه ساخت مسکن در ایلام

مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: در سال گذشته ۳۲۲ مورد کمک هزینه ساخت مسکن و ۷۰ مورد ودیعه مسکن مستاجری به مددجویان و معلولان در استان پرداخت شده است. حسین نورعلیوند در گفتگوی ویژه خبری سیمای مرکز ایلام بیان کرد: در سال جاری با توجه به اینکه دولت کار و کرامت تعهدی را ایجاد کرده که […]

مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: در سال گذشته ۳۲۲ مورد کمک هزینه ساخت مسکن و ۷۰ مورد ودیعه مسکن مستاجری به مددجویان و معلولان در استان پرداخت شده است.

حسین نورعلیوند در گفتگوی ویژه خبری سیمای مرکز ایلام بیان کرد: در سال جاری با توجه به اینکه دولت کار و کرامت تعهدی را ایجاد کرده که سالانه ساخت ۱ میلیون مسکن و در طول این چهار سال ۴ میلیون مسکن برای کل کشور انجام شود برای سازمان بهزیستی سالانه ۴۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده است.

وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی استان ایلام در قالب ۱۶۰ هزار مسکن در طول ۴ سال برای جامعه هدف هرچند متقاضی داشته باشد می‌تواند کمک ساخت مسکن داشته باشد.
نورعلیوند در خصوص شرایط متقاضیان تسهیلات مسکن نیز افزود: همه معلولین و مددجویانی که فاقد مسکن هستند و از تسهیلات استفاده نکرده اند می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی ایلام مطرح کرد: در بحث مسکن آپارتمانی در مرحله اول ۴۰ میلیون تومان است که توسط بهزیستی پرداخت می‌شود و در اقساط بعدی اقساط پرداختی مددجویان و معلولین از سایر افراد کمتر است.
پرداخت ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان و معلولان
نورعلیوند عنوان کرد: در سال گذشته ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان و معلولان از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ پرداخت شده است و تقریبا ۷۰۰ مورد ایجاد اشتغال در استان داشته ایم.
وی ادامه داد: امسال مبلغ این تسهیلات به ۱۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
مدیرکل بهزیستی ایلام مطرح کرد:کلیه مددجویان و معلولان اگر مشتاق اخذ تسهیلات باشند مستمری آنان قطع نخواهد شد و همچنان می‌توانند از مزایای مستمری استفاده کنند به شرط آنکه تسهیلات برای ایجاد اشتغال باشد و انحراف نداشته باشد.