پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال برای بستری بیماران کرونایی

مدیر بیمه سلامت ایلام گفت:۳۲۰ میلیارد ریال برای بستری پنج هزار بیمار کرونایی در استان پرداخت شده است. نورالدین رحیمی اظهار داشت: هزینه بستری پنج هزار بیمار کرونایی بیمه شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان ایلام پرداخت شده است. وی افزود: هزینه بستری هر فرد حدود ۴۳ میلیون ریال بوده که در مجموع این […]

مدیر بیمه سلامت ایلام گفت:۳۲۰ میلیارد ریال برای بستری پنج هزار بیمار کرونایی در استان پرداخت شده است.

نورالدین رحیمی اظهار داشت: هزینه بستری پنج هزار بیمار کرونایی بیمه شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان ایلام پرداخت شده است.
وی افزود: هزینه بستری هر فرد حدود ۴۳ میلیون ریال بوده که در مجموع این افراد پرداخت شده است.
رحیمی بیان کرد: یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نیز بیمه به مراکز بهداشتی و درمانی برای درمان افراد پرداخت شده که به دلیل الکترونیکی شدن دفترچه‌ها و عدم صدور دفترچه، هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نشده است.
مدیر بیمه سلامت ایلام اضافه کرد: هفت هزار و ۳۲۹ بیمار کرونایی تحت پوشش بیمه سلامت نیز تاکنون هزینه‌های درمانی خود را دریافت کرده‌اند.