پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ بخش کشاورزی در ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ۶۱۱ طرح کشاورزی در استان به بانک کشاورزی معرفی شده است. آذرنوش عموزاده بیان کرد: برای این تعداد طرح ۴۷۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که تاکنون مبلغ ۹۴ میلیارد تومان از این تسهیلات به ۱۳۸ طرح پرداخت […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ۶۱۱ طرح کشاورزی در استان به بانک کشاورزی معرفی شده است.

آذرنوش عموزاده بیان کرد: برای این تعداد طرح ۴۷۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که تاکنون مبلغ ۹۴ میلیارد تومان از این تسهیلات به ۱۳۸ طرح پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در موضوع تامین اعتبارات سرمایه در گردش واحد‌های دامپروری در قالب اعتبارات مردمی سازی یارانه‌ها از دهم خرداد ماه تا امروز مبلغ ۱۱۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام اضافه کرد: هدف اصلی تامین سرمایه در گردش واحد‌های دام و طیور از جمله مرغداری‌های بود که تا امروز به ۷۹ واحد این تسهیلات پرداخت شده است.

استان ایلام دارای ۳۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.