پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزایی در ایلام

الیاسی سرپرست اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان ایلام: متقاضیان طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی در قالب سرمایه در گردش، توسعه ای و ایجادی مرتبط با دسته فعالیت اقتصادی خود میتوانند با مراجعه به دستگاههای مرتبط با فعالیتهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی و ارائه طرح توجیهی از تسهیلات تبصره ۱۸ […]

الیاسی سرپرست اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان ایلام: متقاضیان طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی در قالب سرمایه در گردش، توسعه ای و ایجادی مرتبط با دسته فعالیت اقتصادی خود میتوانند با مراجعه به دستگاههای مرتبط با فعالیتهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی و ارائه طرح توجیهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بهره مند شوند.

دبیر شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام با اشاره به سهم بخشی ادارات و سازمانها در این تسهیلات اعلام کرد: تنها سهم اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ایلام برای پرداخت تسهیلات به طرح های بخش فرهنگ و هنر، سلامت، ورزش و تربیت بدنی و کسب کارهای خرد و خانگی مبلغ ۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال است که متقاضیان بایستی از طریق ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، ورزش و جوانان و تعاون کار ورفاه اجتماعی در سطح شهرستانها و مرکز استان اقدام به ارائه طرح خود نمایند تا پس از تصویب در جلسه کارشناسی و تائید کمیته استانی جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شوند.