پادکست دکه روزنامه ۴ آذر ۱۴۰۰

در این شماره از پادکست دکه روزنامه به بررسی گزارش‌هایی درباره دستور رئیسی درباره حقوق‌های نجومی، جنجال خبر صادرات قطعات خودرو به خارج و جریمه مشترکان پرمصرف گاز پرداخته‌ایم.

در این شماره از پادکست دکه روزنامه به بررسی گزارش‌هایی درباره دستور رئیسی درباره حقوق‌های نجومی، جنجال خبر صادرات قطعات خودرو به خارج و جریمه مشترکان پرمصرف گاز پرداخته‌ایم.