وقتی بانک‌ها کمر به نابودی صنعت می بندند! 

استمداد صنعتگر ایلامی از مسئولین استان/آزمونی سخت برای رئیس کل جدید دادگستری ایلام

 

از طریق منابع خبری اطلاع یافتیم که یکی از بانک‌های استان ملکی با ارزش بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان را در ازای یک میلیارد و دویست میلیون تومان وام ضبط کرده و در یک مزایده سوال برانگیز زمستان ۱۴۰۰ به مبلغ نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان فروخته است.

 

بعد از پیگیری های صورت گرفته و رویت اسناد توسط چند تن از وکلای برجسته استانی اجحاف در حق این صنعتگر دست کم برای ما و وکلا مشخص شد و بر آن شدیم تا از طریق رسانه ای کردن خواسته این صنعتگر افکار عمومی را با وی در مسیر مطالبه ی حقی که دارد همراه نماییم …

متاسفانه بانک‌ها به جای اینکه کمکی برای توسعه صنعتی استان باشند بعضا به بنگاهی برای معامله دارایی صنعتگران استان تبدیل شده و تمام امکانات مالی و حقوقی خود را گسیل می کنند تا بتوانند ملکی را تصاحب کرده و به مزایده بگذراند.

افکار عمومی موضوع ملک اقای صیدی خواه که یکی از بانکها تصاحب و تخریب کرده بود و در نهایت با ورود مقامات قضایی مزایده اش باطل شد را به خاطر دارند ، در جریان ملک صنعتی آقای شوهانی هم تخلفاتی به مراتب بیشتر از مورد آقای صیدی خواه رخ داده که می طلبد نهادهای ذی ربط ورود کرده و یکبار برای همیشه رخداد چنین اتفاقاتی را متوقف کنند.

 

از امام جمعه محترم،استاندار ایلام ، رئیس کل دادگستری،دادستان ایلام و نهادهای امنیتی و نظارتی تقاضا داریم در این خصوص ورود جدی داشته و افکار عمومی را در خصوص این تصاحب و موارد مشابه اقناع کنند.

 

رئیس کل جدید دادگستری که نشان داده رویکردی مردم محور دارد در این مورد نقشی تعیین کننده دارد، از این مقام ارشد قضایی استان درخواست داریم به صورت ویژه به این مهم ورود کرده و اجازه ندهد حق مظلومی پایمال گردد.