وعده های توخالی و دروغ، توهین به شعور مردم است!

چهار ماه از وعده و وعیدهای کذب شهرداری و شورای شهر در خصوص پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شهرداری می گذرد.

 

✍️مریم چراغیان _ پایگاه خبری ایلامیان

چهار ماه از وعده و وعیدهای کذب شهرداری و شورای شهر در خصوص پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شهرداری می گذرد.

در وضعیتی که گذران زندگی برای اقشار متوسط و مرفه جامعه نیز سخت شده، کارگران شهرداری ماه هاست حق و حقوق خود را دریافت نکرده اند.

نمایندگان شورای شهر که وظیفه نظارتی بر عملکرد شهرداری ایلام را دارند، چند روز پیش و پس از اعتصاب برخی از کارکنان این مجموعه، در رسانه ها خبر از پرداخت معوقات کارگران طی دو روز آینده داده و با وعده و وعید دروغین، به این زحمتکشان امید واهی دادند.

کارگرانی که با تهدید صاحب خانه ها مواجه شده و به زودی بساط زندگی‌شان وسط کوچه ها پهن است. کارگرانی که شهریه دانشگاه و مدرسه فرزندانشان را با هزار قرض و قوله و رو انداختن به آن و این فراهم کرده اند.

کارگرانی که ماه هاست سفره شان خالیست و رنگ رخساره شان پیش زن و بچه شان زرد است. کارگرانی که چوب خطشان در دفتر بقالی و سوپری محل پر شده است.

از ۱۷ فروردین که حکم شهردار ایلام مُهر تایید خورد، تا کنون قریب به سه ماه می گذرد و حالا بهانه ی نبود شهردار رسمی که تا پیش از این دستاویز و بهانه ی اعضای شورای شهر برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات این شهر ویران بود، نیز وجود ندارد.

مُسلم است وضعیت شهری که کارگران شهرداریش دل به کار نمی دهند و انگیزه ای برای ادامه ندارند، بهتر از این نخواهد بود.

لازم است نمایندگان محترمی که بر کُرسی های شورای شهر جلوس دارند، به جای سخنرانی و مصاحبه و گفت و افزود، وارد عمل شده و به کوچکترین وظیفه ی ذاتی خود که همان رسیدگی به حقوق کارگران و کارکنان شهرداریست بپردازند.

نمایندگان محترم بدانید، وعده های توخالی و دروغ، توهین به شعور مردم است. سه سال دیگر، باز هم برای جمع کردن رای، محتاج همین کارگران و همین مردم خواهید بود.