وامدار که نیستید، فرمانبردار هم نباشید

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان “وامدار کسی نیستم”! این جمله کلیدواژه جدایی ناپذیر اظهارات استاندار ایلام است!شخصی که اصرار دارد خود را استانداری بدون وابستگی معرفی کند و وامدار بودنش به دیگران را نیز انکار! اما شواهد و قرائن خلاف این موضوع را ثابت میکند! آنچه امروز در استان شاهد آن هستیم خلاف اظهارات استاندار را […]

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان
“وامدار کسی نیستم”! این جمله کلیدواژه جدایی ناپذیر اظهارات استاندار ایلام است!شخصی که اصرار دارد خود را استانداری بدون وابستگی معرفی کند و وامدار بودنش به دیگران را نیز انکار! اما شواهد و قرائن خلاف این موضوع را ثابت میکند!

آنچه امروز در استان شاهد آن هستیم خلاف اظهارات استاندار را تایید میکند. جولان آقایان نماینده و گروه های سیاسی در انتصاب افراد چنان مشمئزکننده است که داد همه را درآورده است!

در انتصاب فرمانداران هیچ توجهی به رزومه نشده و رزومه و سابقه اجرایی برخی فرمانداران چنان ضعیف است که حتی امکان رسانه ای شدن آن فراهم نیست!

در بحث انتصاب مدیران کل، معیار، ارتباط ایلی و قبیله ای با آقایان نماینده است! آقایان چنان غرق در انتصاب نزدیکان به خود هستند که یادشان رفته سوگند یاد کرده اند!

اینکه استاندار و آقایان نماینده شتابزده و بی محابا ، چپ و راست، گزینه‌های ضعیف به وزارت خانه های مختلف معرفی میکنند پایان خوشی به دنبال نخواهد داشت!

آقای استاندار معیار و خط کش مشخصی برای تغییرات در نظر داشته باشید!
برخی مدیران استان که بیش از هزار میلیارد تومان اعتبارات به استان وارد کرده اند نباید جایگاهشان را به برخی نیروهایی که تنها داراییشان نزدیکی به نمایندگان است بدهند !

انتصاب های اخیر نشان داد استاندار شاید وامدار نباشد، اما فرمانبردار آقایان برای انتصابات است!

+ در آینده گزارش های بیشتری از دخالت های آقایان نماینده در امور مختلف استان ایلام به شما ارائه خواهیم داد…