واقعه ازدواج در ایلام ۱۲ درصد کاهش یافت

سید محمد تقوی مدیرکل ثبت احوال ایلام اظهار داشت: از ۲ هزار و ۷۵۶ واقعه ازدواج ثبت شده در هشت ماه گذشته امسال ۲ هزار و ۱۸۳ واقعه شهری و ۵۷۳ واقعه نیز روستایی است. وی افزود: ۵۹۹ واقعه طلاق در هشت ماه امسال ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد […]

سید محمد تقوی مدیرکل ثبت احوال ایلام اظهار داشت: از ۲ هزار و ۷۵۶ واقعه ازدواج ثبت شده در هشت ماه گذشته امسال ۲ هزار و ۱۸۳ واقعه شهری و ۵۷۳ واقعه نیز روستایی است.

وی افزود: ۵۹۹ واقعه طلاق در هشت ماه امسال ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال ایلام یادآور شد: از این میزان طلاق ثبت شده ۵۹۹ واقعه شهری و ۴۸۲ واقعه روستایی بوده است.

 

بگفته تقوی پنج هزار و ۲۰۰ واقعه ولادت در هشت ماه امسال در ایلام ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال ایلام افزود: از میزان ولادت ثبت شده در هشت ماه امسال سه هزار و ۶۷۸ واقعه شهری و یک هزار و ۵۲۲ واقعه نیز روستایی است.

 

تقوی عنوان کرد: در هشت ماه امسال ۲ هزار و ۳۰۲ واقعا فوت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد کاهش داشته که از میزان یک هزار و ۵۴۹ واقعه شهری و ۷۵۳ واقعه روستایی است.