هفته آینده/ اوج گرمای تابستانی‌!

طی روز های آینده با ورود توده هوای خنک به جو منطقه شاهد کاهش دما در بسیاری از نقاط کشور از جمله استان های غربی خواهیم بود. این کاهش دما تا روز شنبه ادامه داشته و مجددا و متاسفانه از روز یکشنبه افزایش دما خواهیم داشت. در ادامه این افزایش دما رفته رفته محسوس تر […]

طی روز های آینده با ورود توده هوای خنک به جو منطقه شاهد کاهش دما در بسیاری از نقاط کشور از جمله استان های غربی خواهیم بود. این کاهش دما تا روز شنبه ادامه داشته و مجددا و متاسفانه از روز یکشنبه افزایش دما خواهیم داشت.

در ادامه این افزایش دما رفته رفته محسوس تر شده و روز های میانی هفته آینده در شهرهای غربی مجددا شاهد دمای بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد حتی سردسیرات منطقه و گرمای شدید هوا خواهیم بود که ثبت دماهای فراتر از ۵۰ درجه در مهران و ایلام رو پیش رو خواهیم داشت.

روزهای میانی هفته آینده گرمترین روزهای سال ۱۴۰۱ تا کنون خواهند بود و با هوای بسیار گرمی در تمام نقاط منطقه بجز ارتفاعات همراه خواهیم بود.